fotbalový tábor jana  sýkory

K přihlášení na klasický tábor od Vás potřebujeme tyto 3 dokumenty: „Prohlášení“, „Souhlas“ a „Osobní karta“.

Po vyplnění a podepsání nám je pošlete zpět emailem či přes kontaktní formulář.

Prohlášení rodiče či zákonného zástupce k účasti dítěte na fotbalovém táboru Jana Sýkory.

Souhlas rodiče či zákonného zástupce s účastí dítěte na fotbalovém táboru Jana Sýkory.

Osobní karta účastníka fotbalového táboru Jana Sýkory.

Řád fotbalového táboru Jana Sýkory.

Příměstský tábor Sušice

Přihláška na příměstský fotbalový tábor v termínu 29.7. – 2.8.2019.

Informace a pokyny k příměstskému fotbalovému táboru v termínu 29.7. – 2.8.2019.

fotbalový tábor jana  klatovy

Přihláška na příměstský fotbalový tábor v termínech 8.7. – 12.7.2019 či 12.8. – 16.8.2019.

Informace a pokyny k příměstskému fotbalovému táboru v termínech 8.7. – 12.7.2019 či 12.8. – 16.8.2019.

0